Oyun Xəbərləri

Crimson Desert oyunu ertələndi

Bu oyun çıxmaq bilmir...

2021-ci ildə ilk dəfə biz oyunçular üçün göstərilən Crimson Desert oyunu WOW effekti yaratmışdı. Oyun qrafik cəhətdən mükəmməl görünürdü. Orta əsrlər dövründə, qılıncla düşmənləri məhv edəcəkdik. Amma bu oyunu yaradan firma böyük firma olmadığından, oyunun ertələnmə və ya göstərildiyi kimi çıxmama ehtimalı çox idi. Belə də oldu. 2023-cü ildə yenə bir trailer göstərdilər amma oyun yenədə ertələndi. Sızdırılan xəbərlərə görə Crimson Desert oyununu artıq 2025-ci ildə oynaya biləcəyik. Təəssüf…

Sizə maraqlı gələ bilər  GTA 6'da Hybrid Ray tracing istifadə oluna bilər

Emin Xan

Azərbaycanın yeganə oyun incələmə kanalı. Məqsədim ölkədə oyun sektorunu inkişaf etdirməkdir. Dəstək olun.

Related Articles

Back to top button